Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

1000(BİN)İ AŞKIN GÜZEL SÖZ

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı aslanbey

  • ****
  • Cinsiyet: Bay
1000(BİN)İ AŞKIN GÜZEL SÖZ
« : 19 Şubat 2007, 18:58:51 »

Fark Akademi


1} Sadece, samimiyete erenler ve ona tabi olanlar Hakikata erecektir.
2} Başarı, Hakikatın yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adıdır.
3} Terk edebildikleriniz kadar ileriye geçebilirsiniz, yönelişiniz gerçeğe olduğu sürece.
4} Her kapıyı açan tek anahtar vardır: SAMİMİYET !..
5} Biliniz ki, samimiyetin açamayacağı kapı mevcut değildir.
6} insan ile diğer yaratılmışlar arasındaki fark, birincisinin, gördüklerinin ardına geçebilmesi kadardır.
7} Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi samimiyetten çok uzaktır.
8} Samimiyet, karşınızdakinin hak ve hukukuna tecavüz etmeyen teklifsizliktir.
9} Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız.
10} idrâkın yüceliğine eremiyorsanız, inkârın basitliğinden sıyrılınız.
11} Ne mutlu, Gerçeğe erene; ve O'na tâbi olabilene!..
12} insan ismine liyâkatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nisbetindedir.
13} Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız.
14} Zirvede oturmaya, sadece, verenlerin hakkı vardır.
15} Kadın, hisleriyle hareket eden; erkek, özündeki gerçekle davranışlarını düzenleyen yaratığın adıdır.
16} Gerçeğin yoluna adım atanlar, şeklin ötesine geçmeyi başaranlardır.
17} Eren, özündeki Hakikat noktasında eriyendir.
18} Eriyen, erendir..Ermedikçe, eriyemezsin!..
19} Mükâfata hak kazananlar sadâkat sahipleridir.
20} Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur.
21} Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz.
22} Dostluğu yürüten fedakârlıktır.
23} Cahil, idrâktan nasibi olmayandır.
24} Zamanın ötesine geçebilenlerin iki özellikleri olur: ilim ve vericilik.
25} Anlayamadığımı anlamamaktan, Rabbime sığınırım.
26} Zavallı, yaradılışındaki gayeden bihaber olandır.
27} Görgünüz, yaşadıklarınız nisbettedir.
28} Gözlerinizi kapadığınız anda madde ötesine geçemiyorsanız, biliniz ki çileniz sürecek!..
29} Geçmişin telâfisi olmayacağını unutmayınız!..
30} Kaçınılması zarurî olan hususların başında istismarcılık gelir.
31} Süratinizin artmasını istiyorsanız, vites değiştirmesini öğreniniz.
32} Değerlendirmek, hikmetini idrâk ve gereğini tatbik etmekle mümkündür.
33} Çıkış noktanızı, yolunuzu ve hedefinizi tespit etmiş miydiniz?
34} Yaşadığınız günün değil, zamanın fevkindeki insan olmak mühimdir.
35} İsmini, zamanın silemediği, öze ermişler arasına girmeye çalışınız.
36} Sonlu olmak istemiyorsanız, rotanızı sonlulara göre ayarlamayınız.
37} HİKMET, basitlik kavramını yok etmiştir.
38} Biliniz ki, değerlendiremedikleriniz de en az değerlendirebildikleriniz kadardır.
39} Allâh indinde, basitliğin yeri olmadığını idrâk ediniz.
40} Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrâk ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır.
41} Basit görmeyiniz, değerlendirmeye çalışınız!.
42} Kendinizi bilemiyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz.
43} Görünüz ve susunuz; dinleyiniz ve gene susunuz; öğreniniz ve gene de susunuz.Ta ki, konuş, denilene kadar!..
44} Biliniz ki, zamanı geldiğinde dahi söylenemeyecek gerçekler vardır.
45} Karşınızdakilerin de, size karşı dile getiremeyeceği şeyleri olduğunu unutmayınız.
46} Sırların açılmasını istiyorsanız, "sır" saklamasını öğreniniz.
47} Zamanın değiştirebileceği şeyler için hüküm vermeyiniz!..
48} En büyük ihânet, sırları ifşâ etmektir!..
49} Sırrı ifşâ eden, cezasını "sır"lardan uzak yaşamakla öder!..
50} "Zan"ınızdan geçip, onu terk etmedikçe, seyredemezsiniz.
51} Hak'kın yüzündeki perde, zanna ve şartlanmalara dayanan hükümlerinizdir.
52} Samimiyetiniz, karşınızdakine açılabilmeniz kadardır.
53} Karşınızdakiyle tartışırken, kendinizi, onun yerine, koyabiliyor musunuz?..
54} Hakareti hak ettiyseniz, ses çıkartmayınız; şayet hakketmediyseniz, üstünüze alınmayınız!..
55} Rakamların sonu olmadığını bilirsiniz değil mi?..
56} Dünyada, yeri dolmayacak tek kişi, annenizdir.
57} Her şeye rağmen, sizi affedebilecek insan annenizdir.
58} Çokluğu görünüz, azınlığı değerden hâli bırakmayınız.
59} Zamanı, bakış açılarının ötesinde değerlendiriniz.
60} Soğuğun ne olduğunu öğrenmek istediğiniz zaman, dışarıya giyinerek çıkınız.
61} Hikmetleri tespit, seslenişe vasıta olabilmeniz nisbetindedir.
62} Aynı anda, iki ayrı âlemde yaşayabiliyor musunuz?
63} Ben, sen ve O'nun kalktığı yere gittiniz mi?..
64} "Halife", her devirde mevcuttur; sayısı değişenler, O'nu görebilenlerdir!
65} Dünya ve kâinat, bilincinizde ufalıp, kaybolup gitti mi hiç?..
66} Aslı olmayan gölge, gördünüz mü?..Gölge "var" mıdır?..
67} Nasibinde olmaması, yaradılışındaki mahrumiyetindir, ki asla değişmez.
68} Yüzeyde kaldığınız sürece, dalgalardan kurtulamayacağınızı biliniz.
69} Vermek zorunda olduklarınız, almak istedikleriniz nisbetindedir.
70} Zavallılığın, karşındakinin sözlerini anlamadığın halde, anladım sanmakla başlamıştır.
71} Kafan boş, gözün boş, gönlün boş; gurur niye?..
72} Bireyselliğin izzeti zillettir!..İzafî benliğin izzeti peşinde koşanlar er geç zilleti tadacaklardır.
73} Lâyık olduğunu bilmek ve ona talip olmak özünün izzetindedir
74} Tedbir, insanın emniyet süpabıdır.
75} Oduna esans dökmüşler, gül sanmış kendini!..
76} Avamın ölçemediği insan büyüktür...
77} Korkundan veya utancından değil, idrâkından dolayı, işini Bilen'e bırak.
78} Ahmak ile aptal arasındaki fark, birincisinin, izah edileni de anlamamasıdır!.
79} Mârifet, imtihan veya çileye tabi tutulanın "ALLAH bilir işini" diyebilmesidir.
80} Gayb, ALLAH'ın yaratmadıklarının adıdır, gerçekte!..
81} Yaratılmışın hakikatına eremeden giden insan âmâdır!.
82} Aklın da bir hacmi olduğunu unutmayınız.
83} Kâinatın genel yapısı ikidir; birinde kalanlar pişmanlık duyarlar.
84} Avam, kendinden evvelkilerden aldıklarına, kendinden bir şeyler eklemeden, sonrakilere devreden kişiler topluluğudur.
85} Her insan, bir diğerinden başka mükemmeliyete sahiptir.
86} Kusurlarınızı yüzünüze vuranlar biliniz ki sizi sevmektedirler..Bazen çekemeseler de!
87} Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nispette de özünüzün gereğini yaşamaya liyâkat kazanırsınız.
88} Her insan mükemmel olarak yaratılmıştır..Ancak bazıları, yaşarken mükemmellik kavramından uzaklaşırlar..
89} Aklınıza gelenlerin değil, onları istikametlendirişinizin tabiî neticesine katlanırsınız.
90} Kalbe dudakların tesir ettiğini sananlar aldanmadadır... Kalbe tesir edenler, kalplerdir!. Dudaklarsa, kulağa erişebilirler.
91} Seni sevenlerin sevgisinin, gerçekte "ALLAH"a olduğunu fark edebildin mi?..
92} Geçip giden şeylerin seni üzmesine fırsat verme ki, anını değerlendirmekten geri kalmayasın!.
93} Beynin tefekküre yöneltilmemesi, ona yapılan en büyük zulümdür!..
94} Sonsuzluk için varolan yeryüzündeki en mükemmelin, sonluluk batağında mahvoluşu ne acıdır!..
95} Sevdiğin için varsan, niye kendini düşünerek yaşıyorsun?..
96} Tüm varlığını ayakları altına seremediysen, sevgin kemâline erişmemiştir.
97} Gerçek sevgi, sahibini, önce gururunun kölesi olmaktan kurtarır.
98} Sevdiğinle beraberken etrafı gözün görüyorsa, bil ki sevginde yalancısın, sadece kendini aldatıyorsun.
99} Kendini tanıyamamanın sana verdiği zararı, dünyadaki tüm varlıklar birleşseler veremezler!..
100} Koyunlar da yiyip, içip, çiftleşip, uyuyorlar..Farkında mısın?.
101} Beynini gereğince kullanamıyorsan, tüm organların sana vebâldir.
102} ilhamlar yaşantına yön veremiyorsa, içgüdüleriyle yaşayan mahlûkattansın!.
103} Benlikteysen, sabra muhtaçsın!..
104} Yakına erende sabır ne arar?..
105} ilim, Çin'de bile olsa al, dediler!..Yirmi dakikalık yol, Çin'den mi uzak?
106} Sigarayı terk edemeyen, benliğini nasıl terk eder?
107}Terk edemediklerin kadar perdelisin!
108} Gecenin hayâlinde sultan olabilirsin; ama hakikat güneşi doğduğunda nereye kaçacaksın?
109} Bildiğin halde yaşayamıyorsan, benliğine tapınmaktan vazgeçmek sana çok zor geliyordur!..
110} Kolundaki, ayağındaki zincirden ölümle kurtulabilirsin, ama beynindekinden asla!..
111} "Koza"n, gerçeğin âlemine uçacak güce eriştiremiyorsa seni, ancak mezârın olur!.
112} Günah, "senin" varlığından meydana gelir!..
113} Yaşadığın, sürece üzüntülerin son bulmaz, benliğinden kurtul ki selâmete çıkasın!.
114} Sevginin kaynağı sendedir.
115} Sahip olduğunu sandığın her şeyden kopmanın ızdırabını tadacaksın!..
116} Sevgin yüzünden terk edebildiklerin, sevginin ölçeğidir.
117} Değerin, duyguların kadar değil, idrak ettiklerini tatbikata sokabilmen kadardır.
118} Ömrünü koyduğun oyunda, yanlış ata oynamanın pahası, ebedî hüsrandır!.
119} Sevmeyi bilmeyen sevildiğini anlayamaz.
120} Yaşam öğrenmek ve öğrendiklerini yaşayabilmek içindir.
121} Senin, "Seni" bilişin, sürekli daha geniş kapsamlı çalışmayı getirmiyorsa, bu bilişin yetersizdir.
122} Çalış ki, takdirdekine eresin!.
123} Kemâl, idrâka göredir.
124} Tolerans, olgunluğun dile gelişidir.
125} Yatarken, kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi, diye düşünebiliyor musun?.
126} Kendinize, kötü insan denilmesini, istemiyorsanız, kırıcı olmaktan kaçınınız!..
127} Sırra erenin vasfıdır mükemmellik; ki bu da vasıfsızlıktır!..
128} Renk, kaba aittir; orijinalliğini, "renksiz olmakla" koruyabilirsin.
129} Karşınızdakinin büyüklüğünü idrâk edemiyorsanız, ona yaklaşınız!..
130} Büyüklükleri idrâk için bazen de uzaklaşmak zorunlu olur!..
131} Ölümsüzlüğün çaresi, ölmektir!..
132} Gönüllerde yaşamak, gönüllere hitâp edebilecek seviyeye gelmekle mümkün olur.
133} Geçici değil, ebedî olan hayatı kazananlardan ve kazandıranlardan olunuz.
134} Gönlünüzde yer eden sözler, biliniz ki, Rabbin seslenişidir.
135} Değerlendiriniz ki, nankörlerden olmayasınız.
136} Nankörlerin de varacağı bir menzil vardır ki, adına hüsran derler.
137} Israrla çalınan kapı, elbet bir gün açılır.
138} Rabbin seslenişi, ancak, o seslenişe liyâkat kazanmışlarca değerlendirilebilir.
139} Gönülden kızmayı, terk edemediyseniz, hâla Gerçekten uzaksınız.
140} Güneş ne kadar parlarsa parlasın, ışığından kaçanlar kıyâmete dek mevcut bulunacaktır.
141} İhtiyacınızı, hiçbir şeye muhtaç olmayana arz ediniz..Şayet, O, hâlinizden habersiz ise!..
142} Bir şey olabilmek için değil, bir şeyler verebilmek için çalışın.
143} Samimiyette eriyiniz ki, teslimiyete eresiniz...
144} Teslim olunuz ki, seyredesiniz...
145} Yaptıklarınızın Gerçek sebebini bilemiyorsanız, bu Gerçeğe olan uzaklığınızdandır.
146} Gerçeğe erenler, giyiniktirler; kıyâfetlerine aldanmayınız, ki onları görebilesiniz!.
147} Susunuz, dinleyiniz; seslenişi "okumaya" çalışınız.
148} Konuşmak mecburiyetindeyseniz, bu idrâk ettikleriniz kadar olsun.
149} Yapabileceğiniz şeyleri dahi yıkmayınız!..
150} Her şeye rağmen, verenlerden olmaya çalışınız.
151} Ne bir suç işleyiniz, ne de af dilemek mecburiyetinde kalınız
152} Ancak ve sadece, gerçeğe erenler, "ayna" olabilirler.
153} "Ayna" olduğunuz gün, aksettirilmemesi icap eden şeyler de olduğunu unutmayınız!.
154} Sabrı terk etmeyen, gerçeğe eremez!.
155} Gerçeğe erenin, ilk hâli imânı terktir!.Görülen şeye, imân edilemez!..
156} Geçmişin münâkaşasına girmeyiniz ki, size "basit insan" demesinler.
157} Rabbin seslenişi, herkese, idrâkıncadır.
158} Suyu bardakta görmüşseniz, buharı, bulutu, karı, buzu, denizi ondan ayrı sanmayınız!..
159} Her şey bir inişle-çıkış arasında değişimde..Gerçekte ise ne iniş var ne de çıkış!.
160} Sayılmak istiyorsanız, sükûtu değerlendiriniz!..
161} Kadere yapışarak her şeyden elini çekenler, henüz Gerçeğe erişmemiş olanlardır.
162} Acı ilâçların sıhhate vesile olduğunu unutmayınız.
163} Öğrendikleriniz tatbik edildikleri sürece size yararlı olur.Aksi halde siz, bilgi hammalı olarak bu dünyadan geçer gidersiniz!.
164} Dostlar meclisinde kendinizi hizmetkâr yapmadıkça, onlara ihânettesiniz.
165} Unutmayınız ki, unutulmayasınız!..
166} Veriniz ki verilsin!..Unutmayın, boşluk yoktur.Her çıkanın yeri dolar.Çıkaranın gayesine göre!..
167} Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünün..Ne kadar?..
168} Sabredenlerdenseniz, sizde sabredeni hatırdan çıkartmayınız.Aksi hâlde sabrınız şirk olur.
169} Değeriniz, değerlendirebildikleriniz oranındadır.
170} Hâlâ samimiyetle yönelemiyorsanız, noksanınızı araştırınız.
171} Zevkler tartışılmaz, gruplandırılır.
172} Her şeyin sahibi vardır; öyle ise sizin olmayanlar hakkında, sahiplik dâvâsına kalkışmayınız.
173} Hâin, emânete sahip çıkandır!..
174} Hikmeti nerede bulunsanız alınız; zira "öz benliğinizin" vasfıdır!.
175} Hikmet, ehli için pırlanta; gayrı için taştır.
176} Marifet, pırlantayla taşı ayırt etmek, değil; pırlantaları değerlendirebilmektir
177} Gıpta etmeyiniz, çalışınız!.
178} Herkes, imkânları nisbetinde mesûldür!.
179} Vermedi, değil; alamadım, deyiniz!.
180} Zorlamayınız ki, zorlanmayasınız!..
181} Öldürmeyiniz ki, hayat bulasınız.
182} Hayvan ile insan arasındaki fark, birincisinin hayatının bittiği yerde ikincisinin hayatının başlamasıdır.
183} Zamanı ve yeri geldiğinde, vasıtayı terk etmeyi biliniz!.
184} Hüsrana uğrayanlar, geldikleri yeri unutanlardır.
185} Ortamlarını hiçe sayanlar, er-geç tökezlenirler!.
186} Hep, olmak istiyorsanız; hiç, olunuz!..
187} Gerçeğe eren, gördüğünü tanır!.
188} Yüceliğin ziyneti, tevâzu; ermişliğinki ise, yadırganmayıştır.
189} Hikmet, yaradılışın sırrına erenin ağzından dökülen sözlerdir.
190} Hikmet, velinin sükûtunda; ârifi billahın seslenişindedir!
191} Samimiyete ihânet eden, felâh bulmaz!.
192} Huzur, sevgi ve nefretin ötesindeki âlemin adıdır.
193} Sükût, sırrı işitmekte olanın halidir.
194} Hayret, sırrı görenin halidir.
195} Seyir, sırra erenin hâlidir; ki o artık dâimidir.
196} Gayesi zevk olan, şirktedir!. ilâcı, emre yönelmektir!..
197} Tasavvufun basamaklarına basmamış olanlar, o basamakların görüşlerinden ebediyen mahrum kalırlar...
198} Güneş, geleceği saati bildiğin için gelmez!..
199} Gecelerini, "ey gündüz hemen gel", demekle isrâf etme!.
200} Verilene ihânet, vereni görmemek, veya görmezlikten gelmekte olur.
201} Verilenin değeri, vereniyle ölçülür...
202} Basitlikten kurtulmamış olanın, insanları teşviki de basitliğedir.Teşvikine bak, değerlendir!..
203} Yetiştiren, koruyan ve besleyen, ana-babanızdır.."O"nu idrâka çalışın!..
204} Tefekkürün ilk basamağı, var sandığın "ben"liğinin "yok"luğunu idrâk etmektir.
205} Davranışlarınızda pusulanız halk ise, rotanız hüsran üzeredir!..
206} Madde kaydı, hayatınızın her anında sizi zillete çekmektedir..Farkında mısınız? Öyle ise, yönelişiniz madde ötesine olsun!..
207} Günah, Hakikatını bilmeyenin davranışlarının adıdır..
208} Hakikatını idrâk edip, buna göre yaşayan, Emr'den olmuştur!..Konuşması ise sesleniştir!
209} Müzik, aklın ötesinde gelir; ve şuurun ötesiyle değerlendirilir.
210} İlerleten, istek değil adımlardır!..İsteklerinizi, adımlarla birleştirerek gayenize yöneliniz.
211} Öğrendiklerinize, uymamakla ihanet eder; uygulamakla değerlendirmiş olursunuz.
212} Suyu, susamayana vermeyiniz!..
213} Tek insandan kaçınız ki, o da "sadece ben biliyorum", diyendir!..
214} Çabada hararet; seyrde sükûn vardır.
215} Zulmet ve Nur..ikisi de örtüdürler!
216} Mertebeleri idrâk etmeyenin, idrâkı noksandır!..
217} Zâtını, idrâk edebilirsin; ama, "Zât"ı asla!..
218} Çöle düşen, yol bileni bulamazsa, hep aynı yönde döner durur; yaşadıkça!.
219} Teslimiyeti, idrâk; haşyeti, ilim oluşturur.
220} Zât'ı idrâk ve ihata asla söz konusu değildir!.
221} Gururun benliğindendir!..Benliğinin varolmadığını idrâk etmedikçe, gururdan kurtulamazsın.
222} Cehennem alevleri , gurur odunlarıyla tutuşmuştur.
223} Perden, şartlanmalarından oluşan zanlarındır!..
224} Gözünün, kulağının, organlarının âlemleri çok, beyninin âlemi ise tektir!..
225} Aynada arama kendini, sen sendesin!.
226} Ayna, şüphesiz olarak bil ki, sadece varsaydığın kendini görmeye vesiledir.
227} Sevginin târifi, sebebi çoktur; ama AŞK'ın târifini bilen...?
228} AŞK bir yanıştır, ki yönsüzdür!.
229} Altın, asitte saflaşır.
230} Benliğini teslim etmedikçe, nefsini tanımanın bütün yolları kapalıdır..
231} Seni gören yok zannetme; kendini görmen, sana yeter!.
232} Sen; "sen" iken, halifetullah olmazsın!..
233} Hiçbir şeye inanmayan, kendine inanıyordur!..
234} Emanet, "Hilâfet"tir!...
235} Değerin "halife" oluşun dolayısıyla dır.Bunun da farkında değilsen.
236} Duygularını yönlendiren, şartlanmalarındır!..
237} İsim, ardındakinden perdeliyorsa, bir an önce "isim perdesinden" kurtulmaya çalış.
238} Korkuların kadar gâfilsin!..
239} Değer yargıların, şartlanmalarından oluşmuşsa, çevrenin robotusun!..
240} Hüküm, ya gerçeğin oluşundan doğar, ya da şartlanmalardan!
241} Gerçekler değişmez! Değişenler ise, gerçek değildir.
242} Yaşamını "izafi-görsel" değerler üzerine inşâ edenler, er-geç yıkılmaya mahkûmdurlar.
243} Kendini tanımana yaramayan tüm fiillerin, boşa emektir!.
244} Doğada, duygulara yer yoktur!..
245} Doğayı duygularında değil, hikmetle değerlendirebilirsin.Öyle ise, hikmet sahibi ol!
246} İlim, gereğini yaşamayı getirmiyorsa, oyun ve eğlencedir!.
247} Yönelişi, insanlığın özünden gayrına olanlar hüsrandadırlar.
248} Değeriniz, tefekkür gücünüz nisbetindedir.
249} Samimiyette sıkıntı olmaz.
250} Şekli değerlendirmesini biliniz ki, ötesine geçebilesiniz.
251} Kelimeler çok şeyi ifade eder; ama her şeyi değil!..
252} Çıplak görmek istiyorsanız, "soyunarak" yaklaşınız!..
253} Azı değerlendiriniz ki, çoğu bulasınız...
254} Giydirilenlerin, "soyunuk"lar olduğunu unutmayınız.
255} Edebe riayet edenler, haddini bilenlerdir.
256} Haddini bilmemek, samimiyet, değildir!.
257} Almak istediğiniz her şeye karşılık, bir şeyler vermek zorunda olduğunuzu asla hatırdan çıkartmayınız.
258} DOST'unuz, her şeyinizi açık açık söyleyebildiğinizdir!..
259} Menfâat ve maddîyattan soyunmamış olanlar, "DOST" olamazlar!.
260} Neye inandığınızı sorunuz kendinize..Ardından da "ne kadar?" deyin.!
261} İmân, şüphe kabul etmez!.
262} Tecrübe isteği, şüphedendir!.
263} Tatbikatta, imânın rolü olduğunu biliniz.
264} Azla yetinmeyiniz, ki çoktan mahrum kalmayasınız!..
265} Daha da, bilmediklerinizi öğrenmek istiyorsanız, bildiklerinizi değerlendiriniz.
266} Her şeyin, zıddı oluşur !..
267} Zıtları, ancak, Hakikatın özüne ermiş olanlar, "cem" edebilirler!.
268} Zıtları "cem" edenler, "GÖRSELLİKTEN" kurtulmuş olanlardır!..
269} Zekâ, elektrik gibidir; değerlendirilişe göre faydalı veya zararlı olur.
270} Korunmak istiyorsanız, ayna olunuz!..
271} Bulunduğunuz yeri, idrâka çalışınız ki haddini bilenlerden olasınız.
272} Fikrin değerlendirilmediği yerde, zorbalık hüküm sürer.
273}ilmin karşılığı, o ilmin değerlendirilişidir.
274} Gerçeğin âlemine, ancak, samimiyet ve tefekkür kanatlarıyla uçulur.
275} Musluk, su akıtmaktan yorulmaz...
276} "Amâ", gösterildiği halde gerçeği değerlendiremeyendir!
277} Geçmişin ve geleceğin değerlendirilişi, ancak yaşanılan anın değerlendirilmesiyle mümkün olur..
278} Rabbin seslenişi, gönlünüzde iz bırakmıyorsa, samimiyet ve inancınızdan şüphe ediniz.
279} Efendi odur ki, karşısındakine hizmeti vazife bilir ve onu gerçeğe yöneltir.
280} Duâ, Zâtındaki "rubûbiyetin" harekete geçirilmesidir..
281} Anını değerlendirmesini bilmeyene, kulak vermeyiniz.
282} Seviyorsanız, biliniz ki, bu sevildiğinizden ötürüdür.
283} Güzellikleri, onlara ermeyenler dile getiremezler..
284} Her nerede ve ne işte olursanız olunuz, sizi bir Gören olduğunu hatırdan çıkartmayınız.
285} Gerçek güzeldir; ama her güzel gelen, gerçek değildir.
286} Değerli insan, yaratılmışlar içerisinde değersizi olmadığını idrâk edendir.
287} Olayların ardındaki hakikat noktasını gören kişinin, huzurda olmamasına ihtimal mi vardır?
288} Kötülüklerden uzaklaşmak istiyorsanız, menfâatleriyle hareket edenlerden kaçınınız.
289} Mevcudatın yapısal güzelliği, yaradılışlarındaki gayeden ötürüdür.
290} Kişinin tekâmülü, bakış "açısından" sıyrılışı kadardır.
291} Suçlayanlar, cahil olanlardır!.
292} Taklit eden değil, taklit edilen olunuz..
293} Tedbir,"Taktirden"dir! Tedbiri alınız takdiri unutmayınız!
294} Kendinde kuvvet gören tedbire; aciz hisseden takdire yönelir.
295} Kendini güçlü görüp, güvenen hüsrandadır..
296} Olgun kişi, mevcûdâta hizmette tefriki kaldırandır; tıpkı yağmur gibi!..
297} Gerçeği bil; ve edebe riayet edicilerden ol!..
298} Öncekinden alıp, sonrakine devreden kişi, sahibi olup ***üreceğin neyin var ki?..
299} Hangi şeye sahip olduğunu sanıyorsun ki onunla övünüp, ona güvenesin?
300} Az için, çoğu kaybedenlerden olmayın..
301} Geçen zaman, bana neyi idrâk ettirdi, diye düşün..Vereceğin cevap çok önemlidir.
302} Öğrenen değil, idrâk eden, tatbikçidir!.
303} Gerçek, hep aynı gerçek!..Değişen, sadece duyan, gören, bilen ve idrâk edenlerin bakış açıları ve seviyeleridir.
304} Gururunun sana kaybettirdiklerini hiçbir şey kaybettiremez.
305} Gururuyla yaşadı, hüsranla öldü !..
306} Sarhoş mu kim?..Seyrinde kendini kaybeden!..
Mutlu mu?..Dileği olmayan!..
Huzur mu?...Gerçeğin âleminde yaşayanın hali!..
Budala mı?...Benliğini gösterme çabasında olan!..
İlim mi?.. Özündeki mükemmeliyet!..
Akıllı mı?.. Hakikatını değerlendirebilen!..
307} Ne verilmeyeni verebilirsin, ne de verilene mani olabilirsin!..
308} Tasavvuf, nazarî bilgilerle değil, bilfiil "tatbikatla" yaşanır!.
309} Bedbaht o kişidir ki, "DOST"uyla beraberliğin yolunu bilir, fakat dünyalığı onu engeller.
310} Ya, öyle değilse, diyerek geri kalıyorsun...Ya, öyle ise!..
311} Çocuklar zamanlarını oyun, eğlence ile harcarlar; olgunlar ise kâr getirecek şeyle değerlendirirler.
312} Ticareti lâf olanın, kârı havadır..
313} Yanındakilerin önünde olmak için tam gaz gidiyorsun, yolunun sonunu düşündün mü hiç?
314} Yanlış yolda olduğun halde, umutla yoluna devam, hüsrandan başka bir şey getirmez.
315} Adımların, seni, hangi sona ***ürüyor, farkında mısın?.
316} Kime ne zarar verirsen ver, daha büyüğünü, kendine vermedesin!.
317} Usta eserinden, kişi Dostundan tanınır.
318} Beğenen, kendi haliyle yaşar; seven, sevdiğinin hâliyle..
319}Önce kesin kararını ver, senin için önemli olan, sonlu dünya mı, sonsuz ölüm ötesi mi?
320} Cidden, ölüm ötesine inanıyor musun?..İnanıyorsan, nasıl hazırlanıyorsun?
321} Gerçek inancını tanımak istiyorsan, yakın çevrendekilerin inancına bak...
322} Yârin neyse, ona kavuşacaksın..Topraksa toprağa; ALLAH ise, O'na!..
323} Tasavvuf bahçesi aşk uğruna can vermeye gelenlerin yeridir; dikenlerden incinenlerin değil!..
324} Operatör doktor, keser-biçer can kurtarır..Güllâbici ile karıştırmayın!..
325} Bacağı kangren olanın, bacağına merhamet edip kesmemek, kendisine en büyük zûlümdür!..
326} Geçen zamana rağmen, benliğinden arınamıyorsan, yanlış yoldasın demektir!..
327} İlimsiz alınan yolun sonu meçhuldür.
328} Muhabbetin kadar hızlı gidersin.
329} Araç, hedefe varmak içindir..Duran araçta, boşa zaman harcamak ise nasipsizlik!..
330} Matkap delmek içindir...Deliğin için de tutmak için değil.
331} Terk edemediğin alışkanlık, senin PUTUNDUR!
332} Huy duvarlarının çevrelediği hapishaneni ne zaman fark edeceksin?
333} Sevdiğinin kalbine, maddeni vererek değil, "tüm benliğini" vererek erebilirsin!.
334} Ölü bedenleri diriltmek mi, ölü kalpleri diriltmek mi?..
335} Davranışlara bakıp da geri kalmak, şartlanma putuna tapınmaktır!..
336} Manâsına eremediğin davranışın, görünüşüne göre hüküm verme!.
337} Zekân, gününü kurtarır ama, asla âkıbetini kurtarmaya yeterli olmaz.
338} Aklın en kısası, ölümün ötesinde başına gelebilecekleri düşünendir.
339} Nefsin, en güçlü savunma silahı, zekâdır.
340} Bugün, kendilerinin "beden" olduğunu sananlar; yarın da kendilerini "ruh" zannedecekler.
341} Nefsin hakikatı, Rubûbiyet vasfına uzanır.
342} Kendini beden sanıp, huy ve şartlanma ile bürünmüş nefsin âkıbeti dâimi azâptır.
343} Nefis, kendini tanımadıkça azaptan kurtulmaz.
344} Nefsin aslî vasıflarıdır: hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, algılama, değerlendirme.
345} Nefis, zâtı itibariyle, salt şuûrdur.
346} Her ortamın bedeni, o ortamın şartlarıyla oluşur...
347} "Ben"inini tanımadan, karşındakini nasıl tanıyabilirsin ki?
348} Izdırapların temelini, şartlanmadan doğan sahiplik düşüncesi oluşturur.
349} Gururundan vazgeçiremiyorsa sevgin; o, sadece bir beğenidir!..
350} Beğeni, sahip olma arzusunu getirir; muhabbet, ise teslimiyeti!..
351} Teslimiyetin, muhabbetin kadardır; teslimiyetinin derecesinden, muhabbetinin ölçüsünü anlayabilirsin..
352} Sıhhatiniz, yiyeceğiniz, barınağınız olduğu halde sonsuza dönemiyorsanız, inanmıyorsunuz!..
353} Fiillerin mertebelere; muhabbetin ise, seni yârine eriştirir.
354} Yaş ile kuru fark etmiyorsa, Yârin ile huzurdasın.
355} Kalbimdesin, diyebilirsin."KALBİMSİN" diyebiliyor musun?
356} Bor'dan Niğde'ye geçilebilir; ama dünyadan sonra başka pazar yok!.
357} Canlı olarak mezara atıldığını ve ölmemecesine orada yaşayacağını hissetmeye çalış!..
358} Ölüm ötesi zindanından kurtuluş anahtarını, ancak, dünyada elde edebilirsin!.
359} Aklın ermiyorsa, hiç değilse, aklı erenin peşine takıl!..
360} En güzel rüyaların bile, uyandığında, bir hiç olduğunu fark edemiyor musun?..
361} Matematikte, profesör olsanız bile, tıp alanında câhilsinizdir!
362} Yüzme bilmiyorsanız, Einstein bile olsanız, boğulursunuz!..
363} Beyninize hükmedemediğiniz sürece kadere tâbisiniz!.
364} Sigara ve alkolle beynine verdiğin zararı, asla telâfi edemeyeceksin!.
365} Sonsuz hayata dönük her şeyi, ancak, beynin aracılığıyla elde edebilirsin..
366} Sigaraya, en kıymetli varlığın beynini kurban edersen, diyetini sonsuza dek ödersin!..
367} Cennet, ve ALLAH'ı, kazanman için sana verilen sermaye "beynin"dir.
368} Makrokozmos kâinattır, mikrokozmos beyin!.
369} Beynini değerlendirebildiğin ölçüde, "Ben"inini ve Rabbini tanıyabilirsin.
370} Hâl, makama göredir..Makâm ise, fıtrata!.
371} Merteben, "İLİM"deki yerindir!.
372} Dünyada örtülü olanlar, biliniz ki âhirette de örtülüdürler!.
373} Edep, haddini bilmektedir!.
374} Kaderine vakıfsan, yerini bil; değilsen, haddini bil.!..
375} Rabbinizden, içinde bulunduğunuz ânı, yeri ve kişileri değerlendirebilmeyi isteyiniz.
376} Gerçek ehli iseniz, her şeye rağmen, susmasını bilirsiniz!..
377} Aslı ve benliği "yok" olan, hangi varlığınla öğünebilirsin ki?..
378} Her şeyin "izafî-görsel" olduğu ortamda, gerçek nedir?
379} Var sandığın, kâinatın izâfiliği, "yok"luğundandır.
380} Her ne ki "yok"luğunu fark eder,"Var"lığa kavuşur !.
381} Kişinin, Gerçek istikâmetinde sürati, ferâgati nisbetindedir.
382} "DOST", odur ki, sesleniştedir!..
383} Hakikatin edebi, hakikate sadakattir.
384} Akıl adamı terk ederse, deli; adam, aklı terk ederse, meczûb, derler!..
385} İnsanların memnun olmasını istiyorsan, onlara; Rabbinin memnun olmasını istiyorsan, O'na ayna ol!..
386} Yediğinin helâl olup olmadığını arıyorsan, hızına bak!..
387} Terk edilmeden, terk edebildiklerin nisbetinde yol alırsın.
388} Terk edilenlerin varacağı yerin adı cehennem; terk edenlerin ereceği yerin adı cennettir.
389} Kavuşmak, büyük zevktir; fakat, özlemek de ondan aşağı değildir.
390} Yönelişin, ısmarlaması olmaz.
391} Halkın değil, Hakkın takdirini toplamaya çalış.
392} İnsanlığa hizmet eden, bir şeyler sunmak isteyen her kişi, onlar tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
393} Ne gecenin şerri vardır, ne de sabahın hayrı!..Hayrın ve şerrin kaynağını ve gerçeğini idrâk etmeye çalışınız.
394} Gerçek katında, ne hayır vardır, ne de şer!..
395} Yakın bildiklerinizi dahi imtihana kalkmayın..Zirâ bakarsınız, çevrenizde kimse kalmaz!..
396} Büyüklere yaklaştıkça tehlike artar.
397} Kânaât, başınıza yeni dertler açmamanın, tek ilâcıdır!..
398} Kendinizde, her an, her şeyi terk edebilecek gücü bulduğunuz sürece, ölüme hazırsınız demektir!..Bu, avamdan çıkışın işaretidir!..
399} Gerçeği bilenin hâli, hiçbir şekilde şikâyetçi olmamaktır.
400} Öze ermişlerin örtülerinden biri de kuru şikâyetlerdir... Ama, kendileri için değil!..
401} Zamanın ne kadarını, dünyada bırakacağın şeylere harcıyorsun; ne kadarıyla da sonsuzluğa hazırlanıyorsun?
402} İlim, yaşamına yön verebilmen içindir.
403} Yüzmeyi, ancak, bilen öğretebilir!.Suyu görmemişten, yüzme dersi alınmaz!..
404} Gir de bak!..Görmeden, konuşma!..
405} Ebedî ömrünle kumar oynama!..
406} Kaybetme korkusundan, harekete geçemeyenler, zaten kaybettiler!..
407} Yaşadığın sürece, iş işten geçmemiştir...
408} Kiminin ömrü, lâfla geçer; kimininki ise, yaşamının getirdiği tükenmeyecek zevkle!.
409} Hakîkatı yaşayamayan, yaşayanı değerlendiremez!.
410}Algıladıklarını değerlendiremiyorsan, değerlendirebilenleri örnek al.
411} Bedenin "yok" olduğunda; "sen" de mi yok olacaksın?
412} Geçmişin değerlendirilmesi, ancak geçmişten ibret almakla mümkün olur.
413} Anını değerlendiremiyorsan, yarını yitirmedesin!..
414} Sevdiğinin, kendini ateşe atmasına engel olman, zorbalık mıdır?
415} Tabiatının, duygularının ve şartlanmalarının esiri iken, nasıl "HÜR" olmaktan söz edebilirsin?
416} "DOST", seni, "sen"den kurtarandır!..
417} Geçen günler, seni benliğinden arındırmıyorsa, kendine bir "DOST" ara!..
418} Yaşamını "ZAN" üzerine değil; kesin gerçekler üzerine kur ki, pişman olmayasın!.
419} Duyguların kabardığında aklın örtülüyorsa; bil ki, hataya çok yakınsın!..
420} Verdiğin hiçbir şey, asla karşılıksız kalmaz..
421} Her şeyinde tasarruf yetkisini verebildiğin, kaç dostun var?
422} Ölümün, seni, sahip olduğunu zannettiğin her şeyden koparacağını, ciddi olarak düşündün mü hiç?..
423} Hoşça vakit geçirdiklerini, dost sanma!.
424} Ölümün ardı hakkında bilgin ve tedbirin ne?.Şayet düşünenlerden isen?..
425} Her yiyip, içip, çiftleşip uyuyan, sahip olma peşinde koşan, insan mıdır zannediyorsun?
426} Sevgi, karşılıksız akıştır..Karşılık beklenirse, ticaret olur!
427} Parayla cennet nimetlerini arttırabilirsin; ama asla, kendine eremezsin!..
428} Putların varolduğu sürece, esâretin sürecektir!..
429} Kendini tatmin için yaptığın ne olursa olsun; seni, senden perdeleyecektir.
430} Android ile arandaki farkın bilincinde misin?
431} Tahsisatınız, yed-i emîndedir; vâdesi geldikçe size verilecektir..
432} Aradığınızda, aranılmış olduğunuzu biliyor musunuz?
433} Dalga, yüzeyde olur..Huzur ve sükûn istiyorsanız, derine dalınız!..
434} Korkudan, "yakîne" erenler, beridirler..
435} Bilincinde zıtları cem edenler, şartlanmalarını terk edebilenlerdir..
436} Görüş sahanızın genişlemesini istiyorsanız, yükseliniz...
437} Madde ötesine geçmeyi başaranlar, maddeyi kapsamlarına alırlar.
438} Sonsuz hayret, seyirdedir!..
439} Güneş ile aranıza bulutlar girdiğinde, yönelişiniz rüzgâra olsun..
440} Güneş ışıklarının erdiği yerde, karanlık kalmaz.
441} "Var", yoktur; "yok", vardır!..
442} Huzurda, pişmanlık olmaz!..
443} Yönelişinizin, kime ve niye olduğunu, sorun kendinize. İsabetinizin işareti, huzurdur.
444} Suç, kapıldığının ne olduğunu bilmemekle başlar; bilmemekte ısrar ile devam eder; hüsran ile sona erer!..
445} istikâmette sadakât, "ama" ve "fakat"ların terki nisbetindedir..
446}istikâmetinizin asla şaşmamasını istiyorsanız, "ama ne derler"i dilinizden uzaklaştırınız!..
447} Bulutları değerlendirebildiğiniz oranda ıslanmaktan kurtulursunuz!
448} Semâ, örtüdür!.Katlarını, aşabilenler, sırrına ererler!..
449} Çekerini bilmediğiniz teraziye, ağır yük koymayınız.
450} Altının safiyeti ve değeri, ateşte belli olur.
451} Öte dünyadaki dost ve yakınlarınız, burada bir arada olduklarınızdır!.
452}inancınız, uğruna feda edebildikleriniz kadardır.
453} Değeriniz, inancınız kadardır!.
454} Karşınızdakinin tehlikeli olmasını istemiyorsanız, zorla istikâmet vermeyiniz..
455} İdrâkta, inanç olmaz..
456} İdrâk, yaşamın ilk basamağıdır.
457} Seyr, Gerçeği idrâkla başlar.
458} Sükûn, seyrdedir...
459} Huzur, yokluk halinin adıdır.
460} "Halife", uğrunda her şeyinizi feda edebileceğiniz insandır.Kimdir O?.
461} Renk denize aittir, damlanın özelliği renksizliğidir.
462} Koparılanların varacağı yerin adı cehennem, terk edebilenlerinki ise cennettir.
463} Sevmek güzel, lâkin özlemek daha da güzel..
464} Muhyiddin A'rabiye, "kâfir" deyip; Galileyi, engizisyona yollayan zihniyet hep yaşayacaktır.
465} Düşündüklerini yaşayamıyorsan, yaşatacak birine muhtaçsın demektir.
466} İftiraya uğramamış velî yoktur.
467} Avamın anlayışının üstünde konuşan kişidir deli veya dâhi.
468} Sofi, dâhiden deliye tüm insanları kapsayan ve değerlendirebilen kişidir.
469} Gayeniz hakikatınızın ne olduğunu ortaya çıkartmak olsun.
470} Özünüze erdiğiniz kadar, O'na yaklaşmış olursunuz.
471} Korktuklarınızla karşılaşıp, korkuyu terk edemedikçe benliğinizden kurtulamazsınız!..
472} Geceyi bitirmeden gündüze çıkmak muhâldir.
473} Bulmadan, bulduğumu sanmaktan; ermeden, erişmiş hissetmekten; yolda kalıp, vardım zannetmekten; ALLAH'a sığınırım.
474} Kaybettiğiniz anda bulmuş, bulduğunuzu hissettiğiniz anda, kaybetmişsinizdir.
475} Zanlarınızdan arınmadıkça gerçeğe erişmeniz mümkün değildir.
476} Huzura eren, huzurdadır...
477} Alemlerin ardında, sırlar; sırların ardında ise, ayna vardır!..
478} Bir ömür tüketirsin ermek için, oysa erdiğinde bakarsın ki, "yok" olmuşsun !
479} Vehmî varlığınız, "yokluğunuz", yokluğunuz da "varlığınız"dır!.
480} Hitabınız mı, hitabı mı; hitabın nereden geldiğinin farkında mısınız?
481} Ötelerden gelip, ötelere devam etmekte olan, buradan giyinmiş ise, buralı mıdır?
482} Maddenin, varlığı ile yokluğunun bir olduğu hâl hangisidir?
483} Varlıkla yokluğun birleştiği nokta neresidir?
484} Her yan yana gelen iki şey, bir yeni şey meydana getirir, değişmeyen nedir?
485} Semâ, yıldız, ışık hep Nur'dandır.
486} Dalgalar kaybolmakla deniz kaybolmaz!.
487} Dalga denizdendir ama kaybolmaya da mahkûmdur.Yoktu, var göründü, ve yok oldu!..
488} Buz, kar, yağmur, dolu, buhar hep denizden gelir ve döner!..Adları kalır yâdigâr.
489} Kar, suda şeklini yitirmedikçe adını yitirmez!.
490} Mutlak Hakikat, açılmamış bir kutudur; gerisi hayâldir!..
491} Yürüyenler, yaklaştı, erişti!..Bilip de bekleyenler ise hüsran ehli oldular!
492} Hayâl, azap vermez, diyenler; gördükleri kâbusları hatırlasınlar.
493} Kozmik tesirlerin beynindeki etkilerini fark etmemişsen, kendinin farkında değilsin.
494} "Tasavvuf" tümüyle mecâzdir!.
495} "Hakikat" denilen dahi tümüyle bir mecâzdır!..Gerçeğini, ancak yaşayan bilebilir!.
496} "Sınırsız" ve parçalardan oluşmamış "TEK"in bitip, "benliğin" başladığı sınır neresidir?..Öyle ise...?
497} ALLAH "Ahad" ise; "sen"in yerin ne?..
498} İşaretler, onlara bağlanmak için değil; gösterdiklerinin, değerlendirilmesi içindir..
499} Misâli, gerçek sanma!.
500} Gözüyle yaşayan, mahlûkattan değil; basiretiyle yaşayan, ehli kemalâttan ol!.

Çevrimdışı aslanbey

  • ****
  • Cinsiyet: Bay
1000(BİN)İ AŞKIN GÜZEL SÖZ
« Yanıtla #1 : 19 Şubat 2007, 18:59:16 »

501} Beşer gözüyle bakan, hayrı ve şerri; Hak gözüyle bakan, sonsuz kemâli seyreder!.
502} Gözünle hüküm verdiğin sürece, yanılgıdan kurtulamayacaksın!.
503} Ya, kendine tapınmadasın; ya da Tanrına!..Gerçekte ise, sadece "kulluk" edile gelmektedir.
504} Zaafların, aklının, iradene söz geçirememesindendir...
505} Yârin, en çok beraber olduğundur..
506} Yaşamın, dünyada bırakacağın şeyler üzerine kurulmuşsa, zekânla yaşıyorsun!.
507} Uyandığında, rüya ne ise; ölümü tattığında, dünya hayatı aynı olacaktır..
508} Bildirilen tehlikeye inanmıyorsan, neticesine katlanırsın!.
509} Hayâl denizinin, balıkları da hayâlden başka bir şey değildir!..
510} Gam, keder, üzüntü..Hepsi de, bürüyenin verdiği, görüntü!..
511} Aldanırsan görüntüye, elbette gömülürsün üzüntüye!..
512} İstediğin olmuyor diye, gününü cehenneme döndürüyorsan; hâlâ nefsini, kaderi ve ALLAH'ı bilmekten uzaksın, demektir!..
513} Her an yeni bir şânda ise, bir an önce var olan, bir an sonra ne oldu?..
514} Sanatçı, her an yeni bir rol becerisinde olandır.
515} Bir an var olan, ikinci anda yok ise; aynı tecellî iki defa meydana gelmez ise; bugün kiminlesin, yarın kiminle olacaksın?..
516} Ya, O'nu görürsün; ya da pek çok şeyi gördüğünü "ZAN" edersin!..
517} Senin olmadığın yerde ne arar "ben"..?
518} Varlık "TEK" ise, hiç aynası olur mu?..
519} Suçladığın kadar, perdelisin!..
520} ALLAH'ın ahlâkı ile ahlâklanmak, istiyorsan, önce evrende yersiz iş görme !..
521} Cehlin bürüdüğü vicdanlarda, Hak'kın seslenişi duyulmaz olmuştur!.
522} Vicdanın sesi, Hak'kın seslenişidir!..
523} Geçemediysen benliğinden, elbette pahasını ödeyeceksin "sen"!
524} Kim dedi, ne kodu!.Nerede dedikodu?..
525} "Bulan ol kendi oldu", demiş biri; "Buldum ise ne oldu" demiş diğeri!."TEK" ise, bulan mı var, bulunan mı?
526} Bedenin yaşı vardır; şuurun ise ilmi, ya da , şartlanmaları... veya, her ikisi!.
527} Bedenin ve şuûrun!..hayâli ve gerçek varlığın!..
528} Kendine yaş veremediğin anda şuûrunda, belli bir yaşta hissettiğinde ise bedeninde yaşıyorsun, demektir!.
529} Şefkât ve merhâmet tüm mahlûkata; tefekkür ise sadece insana hastır!..
530} Seni, tüm mahlûkattan ayıran, özelliğinin hakkını verebiliyor musun?..
531} "Garip", hâlini paylaşacak kimsesi olmayandır..
532} Dağda bir mağarada yaşayan değil; yaşamını kimseyle paylaşamayan yalnızdır..
533} Yalnızlık, ALLAH'a mahsustur, derler..Niçin?..Düşündün mü hiç?
534} Yalnız geldin, yalnız gideceksin, ve dahi uykun hep yalnız geçiyor.Yalnızlığının bilincinde misin ve yalnızlığa hazır mısın?..
535} Bir yatakta uyuyan ikinin, biri kâbus görüyor, diğeri zevki yaşıyor..Bir arada mı yatıyorlar?..
536} Dünyada bulunuşunun tek sebebinin, sadece ve sadece ölüm ötesi sonsuz yaşama hazırlanmak, olduğunu fark edip, idrâk ettin mi?..
537} Yetmiş yıllık ömründe, tümüyle yedi defa değişen bedenlerden biri misin; yoksa hiç değişmeyen, "benlik" misin?..
538} "Hiç" olabilirsen "hep"sin!.."HEP" olduğunda nesin?..
539} Hükmü altındaki organlarına hükmedemeyen, onların esiridir!.. Onların, esiri iken "özgürlük"ten söz etme.
540} Organların bir varoluş sebebi de, şuûrunun imtihanıdır!..
541} Şuûru, bedenine tâbi olanın, ızdırabı asla son bulmaz!..
542} Anlık zevk mi, ebedî saâdet mi?..
543} Tâlip olduğun mertebeye göre, imtihana tâbi tutulursun!..
544} Talebeden, pahasını öder!..
545} Birimsel ızdırab ve kederleriniz, bağımlılıklarınız kadar, sürer gider!..
546} Yalnızlığı tatmadan asla vahdete eremezsiniz!..
547} Kaybedecek şeylerin olduğu sürece, tasavvufun gâyesinden uzaksın!
548} Sevgin, sahip olmayı; aklın ise, terk etmeyi emreder!..
549} Güdünün, dürtülerinin, organlarının değil; şuûrunun, sesine kulak ver!
550} İnsan, bilincinin sesi ile; mahlûkat organlarının iticiliği ile yaşar!..
551} Sınırsız olan bilince, vehmin ve şartlanmaların ile kayıt getirdiğin sürece, sair mahlûkat gibi yaşarsın!..Bilincin sınırsızlığına erdiğinde ise, mahlûkat gene bildiği gibi yaşama devam eder!..
552} İnsan bedeni, atomlardan meydana gelmiştir. Oysa, insanın dünyası ayrıdır, atomun dünyası ayrı!..
553} Umdukların kadar, perdelisin!..
554} Dünü ve yarını düşünmeden beraber olduğun kişi, dostundur..Dost ise, senden dün ve yarını silendir.
555} İtimat ettiğini, Dost seçebilirsin; ancak DOST, seni itimattan arındırandır!.
556} Seyrini bırak, "DOST" gözüyle seyret ki, onda yargı yoktur!..
557} Ulûhiyet kudsîyetine, beşeriyet kanatlarıyla uçulmaz!..
558} Ol hazrete girmek, ancak varlığını "hiç" etmekle mümkündür.
559} "BEN"i andığında, tüm değer yargılarından arınamıyorsan, ancak zannındaki ile berabersin!..
560} Yakınların kadar çokluktasın!..
561} "TEK"lik, gözbebeğiyle değil, şuûrla yaşanır!..
562} Kalabalıkta gürültü asla eksik olmaz!..
563} Sevgi, kıskançlık, nâz, niyâz, namaz beşerin dünyasıdır bu!."Allâh" âlemlerden Ganî'dir.
564} Dünün tekrarıyla, gününü tüketen, dünden ileri geçememiştir!.
565} Seni eğlendiren, hüsrana; düşündüren, saâdete yönlendirmektedir.
566} Yarın kiminle beraber olmak istiyorsan, bugün de onunla beraber olmanın pahasını öde!..
567} ALLAH'a eremeyen, tanrısıyladır; ki tanrısı da herhangi bir şey veya benliği!..
568} Hoş göremediğin kimdir, biliyor musun..?
569} Duyguların kabardığında, şuûrun onu kontrol edemiyorsa, diğer mahlûkattan ayrıcalığın nedir?..
570} Bedeninin, organlarının olmadığı ortamda, sana gerekli olan nedir?..
571} "ALLAH"tan gayrının mevcut olmadığını söylerken; hâlâ "var" olduğunu mu zan ediyorsun?..
572} Sana, ebedî hayatı kazandıran mı, organlarını tatmin eden mi gerekli?..
573} Aynı gölün "su"yundan oluşmuş, "buzdan" şehir halkı ve sâir mahlûkat!..
574} Verdiğin hükümde, suçlamanda yanılmışsan; nasıl telâfi edeceksin boşa geçirdiğin zamanı?..
575} Her ortamın ve sistemin kendine özgü canlıları vardır.Güneşin bile!..
576} Evrende, cansız, ya da şuûrsuz, tek bir zerre mevcut değildir!..Algılamak istiyorsan, "perdeni" terk et!..
577} Huzurla yaşamak istiyorsan, borçlu olma ve beklentilerini terk et!..
578} Edep, hakkını vermektir!..
579} "Nefs"inin hakkını vermiyorsan; bil ki, nefsine zulmedenlerdensin!
580} "Nefs"inin hakkı "halife" olmaktır!..
581} Gerçekte, yeryüzünde "Halife" olarak varolan sen. varoluş gayenden ve özelliklerinden haberin var mı?..Ya, bu yolda yaptığın çalışmalar?
582} Denizdeki balığa pazarlık edilmez!..
583} Fikirlerin değerini bilen, dilini kullanabilir.
584} Neyin, nereden, kimden geldiğini bilmiyorsan, bari öğren!..
585} Mezara, tek başına ve canlı, şuuruna sahip olarak bırakılacağını ve bu haldeyken gömüleceğini biliyor musun?..Tedbirin ne?..
586} Ölüm yok oluş değil, biyolojik bedenden - mikrodalga bedene geçiştir!..
587} Televizyon dalgalarında ses ve görüntü olur da, senin mikrodalga bedeninde nasıl olmaz?..
588} "RUH", beyninin ürettiği dalgasal bedeninin eski dillerdeki adıdır.
589} Arif, mârifetten; ârifi billâh, mârifetullâh'tan söz eder.Aralarındaki fark, kulun ilmi ile ALLAH ilmi arasındaki fark kadardır.
590} Toplumlara göre değişen değerler yanı sıra, değişmez değerleriniz neler?..
591} Takdir edilen zaman gelmemiş ise, engellerden erilmez!..
592} Kaderinizde varsa, zamanı geldiğinde size takdir edilen mutlaka erişecektir..Kaderinizde olmayanı ise, asla elde edemeyeceksiniz!..
{1} Bu konuda "Hz.MUHAMMED'in açıkladığı ALLAH" ile "İNSAN ve SIRLARI" isimli kitaplarımızda geniş ve gerçekçi bilgileri bulabilirsiniz..
593} Kader asla değişmez!..Niçin?...Araştırdınız mı?...
594} Hoşgörü ve olgunluk ayrılmaz ikilidir!..Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur!..
595} Sevdiğin için başına gelen çileye katlanamıyorsan, bil ki kendini aldatmadasın..Sevmiyor, sadece beğeniyorsun!..
596} Geldiğin yere, sahip olduğun ilme, kiminle eriştiğini idrâk adın nankörlerle beraber anılacaktır..
597} "İnsanlara şükretmeyen Hakka şükretmiş olmaz" demiş sonsuzluk önderi..Şükredilmesi önerilenin kim olduğunu idrâk edebiliyor musun?..
598} Hayâlindekini bırak, karşındakini değerlendir!..
599} Tüm evren bir hayâl; sen ise gerçek, öyle mi?..
600} Muhakemesi olmayanın pişmanlığı da olmaz!..
601} Dostunun haliyle halleneceğine göre bâri dostun akıllı biri olsun.
602} Buz makinesi altın üretmez!..
603} Ver, fakat neticesini bekleme...Zirâ, neticesi verilene aittir!.
604} "Ölüm, uykunun kardeşidir" deniyor..Uykudayken, kiminle yaşıyorsun?..
605} İmtihan salonuna, çevrendekilerle oyalanmak için girmedin!..
606} Dünyada zevk ve keder, geceyle gündüz gibidir!..Hiçbiri sürekli değildir.
607} Bugüne kadar tanıdıklarının, kaçı bugün yanında?..Yarın, bugünkülerin kaçı yanında olacak?..
608} Geçmiş, nasıl bugün hayâl ise; bugün de, yarın öylece hayâl olacak.Öyle ise hayâl uğruna sonsuz mutluluğu fedâ etme!..
609} Neticesiyle karşılaşacağına kesin inan, ve dilediğini yap!..
610} Kadrini bilirsen şükretmiş; değerini inkâr edersen, küfretmiş olursun!.
611} Senin için gelenin işareti, senin her halinden razı olmasıdır..
612} Ya, sana gelirler; ya da, sendekine!..Dostun, seni dileyendir!
613} Anlık olaylara bakıp da asla hüküm vermeyiniz.
614} Güçlü kişi, inandığı yolda, etrafa rağmen, yürüyebilendir!.
615} Çok kişiyi, sevmeye çalışmak muhaldir; çok suretli "TEK"i sevmek ise en büyük zevk!
616} Ey ismi "AŞK" olan, seni sevmemek, ancak, senin hükmünle mümkün olabilir...
617} Şerri en az olan duygu, sevgidir!..
618} Aşk, ancak, kendisine seçtiği kuluna olan hibesidir..
619} Aşkın mecâzı, kişiyi sahip olduğu her şeyden kopartırsa..Ya hakîkisi?
620} Samimiyet, edep sınırlarını aştığında, lâubalilik olur.
621} Düşündüğünün ve hissettiğinin zıddı davranışların, riyâkârlık adını alır.
622} İnsanlar, menfaati için yaşar..Menfaat duygularını aşanlar, melekiyetle vasıflanır!..
623} Çevrendekilerin içyüzünü sana gösteren, dostluktan başka bir şey göstermemiştir.
624} İlimle büyüyebilirsin, marifete erebilirsin; ancak, varlıkların hakkını veremiyorsan, kemâlattan çok uzaksın!..
625} Paşa olmuş ve babasını ayağına çağırıp, "bak adam oldum işte", demiş...Olmuş mu...?
626} Hayâl edersin, ümitlenirsin; sükûtu hayâle de hazır mısın?..
627} Yüzüne dedikleri değil, ardından konuştukları önemlidir.
628} Seni sevdiklerini söyleyenler, yolunda mı yürüyorlar, yollarında mı?..
629} Her şeyi gör, duy, bil; ancak, hepsini, olduğu gibi kabul etmesini de öğren!..
630} Kimseden, varoluş gayesinin ötesini bekleme!..Aksi takdirde çok üzülürsün!..
631} İsâ, kendini satacak olanı, son lokmaya kadar yanından uzaklaştırmadı..Niye?..Senaryoyu "OKU"muştu da!..
632} Teslimiyet havasın; benliğini "Ben"likte yok etmek ise haslar hasının amelidir..
633} Neticeyi merak etme, ameline bak!..Herkes, ettiğini buldu!..
634} Yaşamının başında değil, sonunda kimlerle berabersin?
635} O hıza eriş ki, yaşam enstantanelerden ibaret olsun!..Nerede bir önceki kare ve içindekiler?..
636} Bilincin hızını duydun mu hiç..?
637} Bilincin boyutlarında sıçramalar yapamıyorsan, safralarını at!.
638} Dün var olan, bugün yok!..Bugünkü de belki yarın olmayacak!..Daha ne kadar, yarın seninle olmayacak şeyler peşinde koşarak ömrünü harcayacaksın?..
639} O şeyi elde et ki, ebeden seninle olsun!..
640} Bilincin aynası ne?..Ölçüsü ne?..Hâldaşı kim?..
641} Aşk, bir ateş-i sûzandır ki, sonu hiçliktir.
642} Bilmek, asla arınmak için yeterli değildir..
643} Senin, ALLAH'ı anman, ibâdetindir..Zatiyyûnun ise unutmuşluğu, ibâdetidir!?..
644} Hitabı, kalemden değil, sahibinden almaya çalış!..
645} Azaptan kurtulup, ebedi saâdete ermek istiyorsan, verilenleri değerlendir..
646} Seni, "BEN"i bilmez, seni!..
647} Yaşam, üzülerek israf edilmeyecek kadar değerli sermayedir.
648} Sonsuz geleceğin hayâlleri içinde anını değerlendirmeyi terk edenler, pahasını geleceği yitirmekle öderler.
649} Unutma ki, gelecek, şu anda bastığın basamaklarla ulaşacağın yerdir.
650} Yaşam, ders almak içindir; üzülmek için değil.
651} Yaşam üzülmek suretiyle israf edilmemesi gereken, son derece değerli ve değerlendirilmesi zorunlu bir şeydir.
652} Hiçlik denizinden gelen ilim dalgaları, her an "Hiç"e dönerken, dalgaların "vücudundan" nasıl söz edebilir?
653} Önceki an, bu anda yok ise, bu an da sonrakinde olamayacaktır!..Değer mi "yok"a üzülüp, anını yitirmeye.?
654} "Gayr"ın varlığını, "var" sandıran; sana, "beni" ben gösteren; istemiş ki böyle sürsün bu düzen!..
655} Şuûrunu arındır, algılamayı bırak; bak bakalım, kim kalacak?..
656} "OKU"masını bilmiyorsan, bileni ara!..Ümmî, "OKU"yamayandır!..
657} İlmi değerlendiremeyen, yer, içer, geçer gider!..
658} Resûl, önce "ALLAH"ı tanıdı; sonra, tanıttı!...
659} "ALLAH"ı tanımayanın ilmi, dedikodudur!..
660} "...miş, ...mış", masaldır!..Şehâdetin kadar konuş!..
661} Zât, esmâsıyla tanınır! ALLAH ehlini tanıyamıyorsan, ALLAH'ı nasıl tanıyabilirsin?
662} Köre, pınarın yolu sorulmaz!..Soranın yolu çöle varır, çölde dolaşır!.
663} Zâhir ve Bâtın aynı "TEK"tir!..Bâtını bilmeyen, zâhirin de câhilidir!..
664} Yetiştiricinin irfanını anlamak istiyorsan, seni neye yönlendirdiğine bak..Her şeyin rücû edeceği "TEK"e mi; fiiller fâsit dairesine mi?
665} ALLAH Resûlü iken, kimsenin arkasından konuşmamış ve hor hakîr görmemiş ise; sen, nasıl olur da başkalarını suçlar, arkalarından gıybet edersin?..
666} "Elif"i bilmeyen; "nokta"dan ne anlar?..
667} Örtü, perde, şuûrundadır!..Dışında var sandığın, perdeleri kaldırma çabasıyla ömrünü boşa geçirme!..
668} Mum çevresini aydınlatır, ama kendisini tüketir!..
669} Alim, güneş de olsa tükenmeye mahkûmdur..Arifi Billah ol "NUR"dur ki, ismi var dır, tükenecek varlığı ise "yok"!..
670} Ne zamana dek taklit ve nakille devam edeceksin?..Ne zaman özünden kaynayan pınarı akıtacaksın?.
671} Gazalî'nin de çevresinde on binler vardı; ama, "rızasından" kurtulup, "zâtI" talep edebildi..Mevlâna Celâleddin, altmış ikisinde Şems'i buldu da "ALLAH"a erdi!. Hâlâ mı...?
672} Ameli, rızayı geç de, "zâtı" tanı!..
673} Kendine seçtiklerinden misin; hizmetiyle şereflendirdiklerinden misin?..
674} Hitabın geldiği yeri göremiyorsan, kulluğun mübarek olsun!..
675} "Gayrı"nın yokluğundan söz etmeyi bırak da; "gayrı" kavramından geç!
676} Şirk, şirki görmededir!..
677} "Benlik", "ben"ini, var sanmaktadır!..
678} "Benliğine" yakışan Kibriyâdır!.."Ben"in ise kibrin!..
679} Nefsine bağladığı fiillerin, özünde kulluktur; hükümde, şirk!.. "NEFS"e bağladığın fiiller, özünde kulluktur; hükümde, hikmet!..
680} Hâlâ gördüğünü tanıyamıyorsan..Ya kime ibâdet ediyorsun?..
681} "Her şey olup bitmiş; mürekkep kurumuş, kalem kırılmış" dediği hâlde; neyin değişeceğini sanıyorsun?..
682} Kimi kavga etmede, kimi seyir!.
683} "Sınırsız" kavramını idrâk edende, "kişilik" kavramı kalmaz!..
684} Sınırsızlık tüm boyuttadır..Beden, ruh, bilinç!..
685} Sınırsızlık, bilincinde, var sandığın "ben"liğinle sınırlanmaktadır!
686} Sınırsızlığınla yaşamak, "hiç" olmakla mümkündür!..
687} Sınırsızlığı kavrayamadıysan, "İlâh"ından kurtulup, "ALLAH"a imân etmiş olamazsın.
688} Görsel olan, gerçek değildir..Gerçek, görsellik kabûl etmez..
689} Gözden öze değil; Özden göze bakmak, gerek!..
690} "öz"de mi "BİR"iz; "göz"de mi "BİR"iz..?
691} Sükûn ve ebedî huzur, "ÖZ"ün Gözün olduğunda başlar!..
692} Özünü bilmeyen, gözünün gam ve kasâvetini yaşar.
693} Gördüğünü tanıyamayan, gözüyle yaşayandır!..
694} Beni tanımak istiyorsan, Özüne sor; bildim, bensin sen, diyecektir!.
695} "Sen"im ben!..Sen, diye bakma bana.
696} Resim, isimde gezdirir!..ilim, Özünde buldurur!..
697} İlmin başı "ALLAH" bilmektir; sonu "ALLAH" demektir, ki diyen kendi olur!.
698} Özde biriz!..
699} Özden mi Dost, gözden mi dost?.
700} Özden Dost, özünü bildiren, bulduran, yaşatandır!..
701} Özüm özündür, anlayabildin mi?..Anlayabildin ise, kem gözle bakmak niye?.
702} Özüne ayna olan, Dosttur!..
703} Rüyâdan uyanır gibi dünyadan uyandığında karşılaşacaklarına hazır mısın?..
704} Kendi özünü bilmez insanlar, çevrelerindekilerin yansıtıcılarıdır.
705} Çevrene bak, hâlini anla!..
706} Neyin peşindesin?..Bir an dur da, düşün!..
707} Anlayışlı ol da ibret al; ki gülmesinler, ya da acımasınlar yarın sana!
708} Bir anlık duygu taşması, yıllarca sürecek pişmanlığı getirir.
709} Akıllı isen, yarınlarda değer vermeyeceğin şeyin peşinde koşarak tükenme!..
710} Beni, bensiz bil; sen, sensiz gel; seyranımız "DOST" olsun!..
711} "DOST"u bulanın, "ben"i olmaz!..
712} Kendine seçtiklerinden misin, dünyasını yaşayanlardan mısın?..
713} Kendini nelerle sınırladığının, prangaları kendi ellerinle ayaklarına taktığının bilincinde misin?..
714} Cehennemini, şartlanmalarınla, duygularınla ve ellerinle tutuşturmakta olduğunun farkında mısın?..
715} İki kere ikinin, beş mi-yedi mi ettiğini tartışanlarla vaktini harcama!
716} Her hayvan, sürüsüyle yer, içer, dolaşır..insan ise, aklıyla ilim doğrultusunda yürür!..
717} Ötede mi, "ötende" mi; özünde mi?..
718} Neye göre yaşıyorsun, neye kavuşmayı umuyorsun?..
719} Özün, sözün "BİR" mi; yoksa, öylesine mi yaşıyorsun?..
720} Yakınında mısın, yanında mı?..
721} Az, ya da çok, mesafeli misin, mesafesiz mi?.
722} Özünde bulamadığını dışarıda bulamazsın!..
723} Dışarıda arayıp bulduğun her şey, bil ki "özünde" mevcuttur.
724} Kaybetmeyi öğrenmeden ve hazmetmeden, kazanmanın değerini bilemezsin!..
725} Yaşanmışı yaşıyorsan; yaşamadığın, neyi yaşayacağını umuyorsun?
726} Akıllı olmuş-bitmişe razı olur; ahmak, balığı kavakta yaşatma mücadelesi verir; başaramadıkça da, kendine kahreder!..
727} Tasavvufa girebilirsiniz..Ama, "vuf"a eremezsiniz, "tasa"sında kalırsınız!..
728} Sonsuza dek var olacak âlemler, Zât-ı Baht'ta bir "hiç"tir!..
729} İnsan ömrü, "Allahu Ekber" demeye yetmez!..
730} Çok sevmek, çok zordur!..Katlanabilir misin?..Nereye kadar?
731} Aşkın pahası "yok" olmaktır!..
732} Evrende geçerli olan, sistematik düzendir; ki onda duygusallığa yer yoktur..O düzen, kendi kanunlarına göre sürer ve yaşanır!..
733} Varlığındaki duygular, biyokimyanın programlanmış halidir!..
734} Kozmik ışınların, genetiğin ve biyokimyanın tahakkümündeyken, hangi özgür iradeden söz edebiliyorsun?..
735} Toplumun güttüğü müsün; topluma yön veren mi?..
736} Ârifin bedenine hükmedebilirsin; ama, bilincine asla!..
737} Soru sormanın edebi, soruda objektif olmandır!..
738} Objektif bakmadıkça, gerçeği göremezsin; şartlanmalarından arınmadıkça objektif bakamazsın!..
739} Dışarıda, kaldırabileceğin bir perde mevcut değildir!.. Basîretini körleştiren, değer yargılarını terk et, ilimle bak!.
740} Perde, "var sandığın", benliğindir!..
741} Teslimsin; bilincinde değilsin!..
742} Her an yenilenmenin, farkında olmayışının sebebi, senin de yenilenmede oluşundur.
743} Özenmeden önce, o şeyin yapına uygunluğunu araştır.Görünüşüne aldanma!
744} Ârifler arasında yer almak istiyorsan, gördüğüne ve duyduğuna göre hüküm vermekten kaçın.
745} Dün, çalışmasını yapmadığın şey için; yarın umutlanma!..
746} Sisteme karşı çıkan, pahasını sonsuz pişmanlıkla öder!..
747} Sistem, Evrensel Sırları ihtiva eden sonsuz düzendir..Tüm bildiğin ve bilemediğin yasalar ise, sonsuzun ne kadarı?..
748} Sonsuz ve sınırsızın zaman birimidir "an"!..
749} Tüm acı ve ızdırapların gerçek sebebi, "sınırsız"ın kavranamayışıdır!.
750} "ALLAH"ın kudretini bilmeyen, beşerin iradesinden söz eder.
751} "ALLAH"ın irade ve kudretinin bittiği yer neresidir; ki, orada beşerin irade ve kudreti başlasın?.
752} Sana azap veren şeylere karşı savunma mekanizman, ya idrakındır, ya da alışkanlıktan doğan bağışıklık kazanmandır!..
753} Dünya yaşamında üç-beş, ya da on - on beş defada kazanacağın bağışıklığı, cehennem ortamında belki de milyonlarca defada elde ederek, o azaptan kurtulabileceksin..Değer mi?..
754} Bedenini, ya da menfaatlerini yitirmekten değil, bilinç boyutunda kendini tanıyamamaktan KORK!..
755} Evrenin aslı ve tamamı, gerçekte, tümüyle tek bir bilinçten başka bir şey değildir.Ve senin de, o bilincin dışında asla bir varlığın mevcut değildir!..Öyle ise bu boyutta kendini tanımaya çalış!..
756} Ne ki sana kendini bir "madde", veya bir "ruh" birim sandırır, o senin için bir fitnedir!..
757} Seni gerçekten saptıran şey, senin dışında değil, düşüncendedir.
758} Birimselliğin kaderi ve sonu ancak, pişmanlık ve gaflettir!.
759} Gafletten kurtuluş, ancak birimsellik bilincinden arınış ile mümkündür..
760} Korku benlikten doğar..Şirkin cezasıdır!.
761} Gaflet, birimin bilincinden söz etmekle başlar.
762} Birimin bilinci değil; bilincin, manalarını seyretmesi söz konusudur.
763} Bilinç, var sayan; birim, var sanandır!
764} İnsanın kemâli, benliklerin, var olmadığını hissetmekle başlar.
765} "İnşALLAH" deme, "Bismillah" de!..Yarına bırakma, hemen başla!
766} Astrolojiye inanmayan Astronom, beyni bilip de, onun dalga üretiminden haberi olmayan kasap gibidir!..
767} Kendinden, vehminden kurtulmak istiyorsan "B"nin sırrını öğren..
768} Nokta uzadı, "Elif" oldu; büründü,"B" denildi!..
769} Bismillah da, "B" ile başlar, "Ben" de!..
770} "Ene" de Elif'le başlar.
771} "Gayrı"ndan tenzih ederek, "şirki" meydana getirme!..
772} Sonsuz sınırsız, niceliksiz ve niteliksiz, kayıtlardan beri, "Allâh" adıyla bilinenin ahlâkıyla nasıl ahlâklanılır?
773} Olmayanı terke uğraşma; olanı idrak et ve hazmet!..
774} İnsanın, kurtuluşu ilimde, helâkı duygusallıktadır!..
775} Hakkın hakkını, büründüğü surete göre, vermelisin.
776} Bütün ızdırapların kökünde, duygusallıktan doğan davranışlar mevcuttur!..
777} Hüküm yerine gelmiştir!.."...çek", "...çek" sana göredir!.
778- Kalbi, ALLAH'a dönük olmayanın, kıblesi "kabe" değildir!.
779- Cehennemin manevi ateşi, şuurundaki sahiplik düşüncesidir!.Ki yakışı dünyada başlar...
780-insan için en büyük fitne, bir şeylere sahip olduğu zannıdır!. Yarın terk edeceğin şeylerin nasıl sahibi olduğunu sanırsın ki?..
781- Cahil, suçlar!..Arif, hikmetini idrak etmeye çalışır!..
782- bütün sıkıntı, stres ve azapların kökünde, arzuların tatmin olmayışı vardır..
783- Dün, dünde kaldıysa; bugün de dünde kalacak; yarın da!.
784- Suçlama!..Kendinde ara!.Müsbeti de, menfiyi de davet eden sensin!.
785- Ya ilmini bil!. Ya da haddini!..
786- Taklit, insanlık bilincinin "aids"idir!..
787- Özü tanımayan, organlarına tabi olarak hüküm verir!..
788- Evrensel sistem ve düzen içinde her şey bir sıralamaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır...Acele, asla sistemi değiştirmez!.Ya bekler, nasibinizdekine erişirsiniz; ya da acele eder, kopartırsınız!.
789- Şartlanmaları veya duygularıyla seni değerlendirip yanında olanlar, bil ki, ilmin yolunda yürüdüğün takdirde, yarın senin yanında olmayacaklar!.
790- Güvenilirliğini yitirmemeye bak!.Zira, bir daha asla ele geçiremezsin..
791- Seni bir kere kandıranın, bir daha kandırmayacağını sanıyorsan, bil ki yanıldın!.
792- Hiç bir dönen, kalktığı koltuğa oturamaz!..
793- Umduğuna ermek istiyorsan..Ümitte sâbit ol !..
794- Pişmanlık, yitirdiklerini geri getirmeyecektir!..
795- ALLAH güzeli sever; sen de seversen, pahasını ödemeye hazırlan!.
796- Ya heptir, ya da hiç!..Arasının olmadığının farkında mısın?..
797- İntihar, beden yaşamının son bulması değil; basîretin kör edilişidir!..
798- İsa, körü görür ederdi..Hâlâ göremiyorsan, İsa'nı bulmak için ne bekliyorsun?..
799- Devası olmayan tek dert, ahmaklıktır, demiş..Değilsen, perdeni kaldırmak için niye oyalanıyorsun...
800- Câhilin efendisi olacağına, arifin kölesi ol!..daha iyi..
801- İlim ve irfânın yolu, red ve inkârı kaldırmaktan geçer..
802- Sevdiğinin kim olduğunu bilebildiysen, yok olasıya sev!.
803- Neyi seversen sev, gerçekte sevdiğin TEK'tir !.
804- Hakikat, "ÖZDE BİR" olmak; marifet, "GÖZDE BİR" olmaktır!..
805- Aşk öyle bir ateştir ki, son yaktığı kendisi olur!..Onun için aşıklar, tükenene kadar yanarlar!.
806- Benlik, yana yana tükenince "hiç" kalır!.."Hiç" olunca da "hep"e dönüşür!.
807- Fâni, fenâ buldumu, Bâkî kalır..
808- Sen yok olduğunu fark ettiğinde geride kalan Bâkî'dir!..
809- Fâni yok olduktan sonra Bâkî kalmaz; çünkü fâni, fânidir!.. Bâkî, ise Bâkî!.
810- "Fâni", "yok olacak" değildir; çünkü zaten "yok"tur!.."Fâni"nin herhangi bir zamanda yok olduktan sonra, Bâkî'nin Bâkî olacağını sanmak, Hakikattan gâfletin âlâmetidir!..
811- Aşk, gücünü vehimden alır!..Vehimle hayatiyetini devam ettirir!.
812- Sevdiğinde, gerçekte sevdiğinin kim olduğunu biliyor musun?
813- Bir zamanlar sanırdım ki, karşımdaki bazıları beni sever... Fark ettirdi ki, sevilen kendisiymiş!.
814- Ne kadar "O"nu sevdiğini iddia edersen et; sevmediklerinle hep sevdiğinden yüz çevirmedesin!
815- Bilinçsizsen, sevdiğine bir isim takar; sonra da o isim sanırsın!.
816- Kendini izhar ettiğinde, o mahalde; "Vech"ini gösterdiğinde her yerde ve şeyde "O"nu sevmemek asla mümkün değildir!..Kör değilsen?..
817- Bilirsen kim olduğunu, doyasıya, ölesiye, yok olasıya sev!..Yok oldun mu, ZATen bitti!.
818- ZAT'ta esmanın sözü geçmez!..
819- Edep, haddini bilmektir!...
820- Edep, hakkını vermektir!..
821- Kendinden gayrı olmayan TEK'in takdiridir kader..
822- ALLAH'a imân, ancak mutlak kadere imân ile mümkündür!.
823- Mutlak kadere imânla ALLAH'a imân gerçekleşir..Aksi halde tanrına tapınıyorsundur!..
824- A'mâ, takdiri görmeyendir!..
825- Sırsız cam şeffaftır; "sır" tutmaz!..
826- SIR TUTAMAYANA SIR VERİLMEZ!.
827- Sırlan ki, "sır" tutasın!..
828- Nur camdan geçer gider; aynadan akseder!.
829- "SIR"lanırsan, ayna olur hakikat güneşini aksettirirsin!..
830- İmtihan, sana değil; sendendir!..
831- İmtihanla kendi potansiyelini görür ve sonuçlarını yaşarsın!..
832- Fitne yani imtihan, senin, ilminle ne derece yaşabildiğini farkatmen içindir!..Sanma ki imtihan, başkalarının seni mükafatlandırması ya da cezalandırmasıdır!..
833- Kör değilsen anla ki; sen kendi kaderini yaşamak üzere bu fıtratla FÂTIR tarafından yaratılmışsın!..
Kesinlikle bil ki, herkes özünden gelen bir biçimde kendi kaderini yaşar!..Kimse kimseye bir zarar veremez!.
834- "Çok"tan "TEK"e bakanlar, asla gerçeği fark edemeyecekler!.. Körlüğün sebebi de bu bakıştır!.
835-Yaratılış sırrına ermek istiyorsan "TEK"ten "çok"u seyrettirecek olanı bul; ki gözün açılsın!..
836-insanlığın yolu gerçekleri görebilmek, kabullenebilmek ve hazmedebilmekten geçer!.
837- Kendini aldatmak mı, gerçeği yaşamak mı daha iyidir sence?
838- Soru sormak düşünce ve muhakemenin sonucudur..Soru soran toplum insanca yaşamaya başlar!.
839- İnsanın şerefi ilmi kadardır!.
840- Toplum, huzur ve saâdeti düşünmek ve soru sormakla elde eder.
841- İnsan paylaşır; hayvan benim olsun, der!. Yaşam insan ile insansıların mücadelesidir..
842- Hayvan "daha çoğa sahip olmaktan; insan ise daha çok paylaşmaktan zevk alır!.
843- Varlığın TEK'liğini kavramaktan çok daha zor olanı, sistemi müşahede etmek ve gereğini hakkıyla yerine getirmektir.
844- Hakikat mecâzdır; mecâz ise hayâl!..Gerçeği ise "Ma'rifetullah"tır..
845- Gaybı Mutlaka ait olan ilim sıfatı, âşikar olduğunda "Ma'rifetullah" adını alır..
846- Hakikat, kula GÖRE`dir!.
847- GÖRE olan her şey ise mecâzdır ve hayâldir!.
848- "Marifetullah", Bâki'nin ilminin bilfiil oluşudur!..
849- Bâkî, asıl ve orijindir..Fâni ise, göre ve varsayımdır!.
850- Göreden, ancak göre doğar..
851- İlme hürmet etmeyen, pahasını ilimden mahrum kalmakla öder..
852- ALLAH Bâki, ise fâni nerede?.
853- Lâiklik, İslâm Okyanusu yanında bir su birikintisidir.
854- "Göre"si olanın "Hakikat"ı olmaz!.
855- Kadının hakkını ver, kulu olma!.
856- Şükür, nimetin Hakka aidiyetinin dile getirilişidir.
857- Cennette şefaat yoktur!.
858- Aşk, mi`râctır!.
859- İkinin Tekliğe yönelişinin adıdır aşk!.
860- Din devleti değil, dindarların devleti!.
861- "Daha..."sı olanın özgürlüğü olmaz!.
862- Hırs, şeytanın elindeki kementtir!.
863- Sessizliğin gücünün farkında mısınız?..
864- Düşüncelerinizi dilinizle değil, beyninizle ulaştırmağa çalışın!.
865- Ses yükseldikçe manânın gücü düşer!.
866- Gıybet ve dedikodu eden o sırada şeytana secde etmededir!.
867- Sana mı geliyorlar; sendekine mi; yanındakine mi?..
868- Duvarlar, şartlanmalardır!.
869- ALLAH fiili mutlak mükemmeldir!. Gayrının ki...?
870- Rasûlünü tanıyamadıysan, Kendisini nasıl tanıyabilirsin ki?
871- Sevgi, senden bir şeyler ***ürür; beğeni, sahiplik duygusu getirir.
872- Ya, "ALLAH"ı kesrette gör; ya da "ALLAH" de, kesreti görme!.
873- Mahlûkat çiftleşir, insanlar "bir"leşir!..
874- Acziyeti hissetmenin sonu "fakr", onun da sonu "hiç"liktir!. Sonrasında dilde terennüm eden kendisidir!.
875- Cehennemde yanmanın kökeni "benlik kavramı ve ona dayalı duygular ve kabullerdir!
876- Kusur gören, ALLAH`ın "Hakiym" ismini inkâr etmededir!.
877- Zıddı olan her bir kavram kula, gayrılık anlayışıyla yaşayana GÖRE`dir.. ALLAH indinde "zıd" kavramı geçersizdir..
878- Evrenselliğe açılmanın yolu, kozadan çıkmaktan geçer!.
879- Yerel değer yargılarından arınmamış kişi "aydınsı"dır!.
880- "Allahuekber"i hakkıyla söylediğinde, indine ALLAH`tan gayrısı kalmaz!.
881- Namaz, bilincini sonsuzluğa taşıyan cankurtaran simididir..
882- Cam, herkesin; pırlanta "er" kesin elinde...
883- Hoşgörüsü olmayanın hoşgörüden söz etmeye hakkı yoktur!. Ederse, riyâ yapmış olur!.
884- Her an huzurda olduğunun farkında huzurunda mısın?
885- insan, hayâlleriyle kozasını örer; sükûtu hayâl ile gerçeği görme şansını elde eder; bunu değerlendirirse de kozası biraz daha delinmiş olur!
886- insan hayâl ettiği sürece yaşarmış..Niceleri vardır ki, yaşar görünür, ölülerdir; ve niceleri vardır ki, asırlardır diridir!.
887- Her birimiz, birbirimizle de O`nun huzurundayız!. Farkında mıyız?.
888- Geri adım atmasını bilmeyenler, ilerleyemezler!.
889- Şirk kalktı mı AŞK kalmaz!.
890- Aşk, yolcunun en güzel barınağıdır.
891- Sabır, sevmediğine katlanmaktır!.Sevdiğine katlanmaz, razı olursun!.
892- Külli irade yokmuş gibi yaşa; iradei cüzün yokmuş gibi düşün!.
893- Yanmanın sebebi, takdir edeni görmemektir!.
894- Neyinle farklısın ki, seçilesin!.
895- Nankörlük, insansıların en belirgin özelliğidir!.
896- Nefsini gören ALLAH`tan perdelenir!.
897- Rastgele söylenen her söz, bilinçli yaşam düzeyinden içgüdüsel yaşama kayışın ifadesidir..
898- Hoşgörüsü olmayan tanrısına tapınmadadır!.
899- "Halim" isminden mahrum olduğun sürece tahkik ehli olmaz; taklitle yaşarsın!.
900- Edep, esmânın hakkını vermektir!.
901- Kaybeden aldatandır; aldatılan değil!.
902- Yayın hidayeti (doğruluğu) eğriliğindedir!.
903- Huşû, namazın secdesidir!.
904- Hilm, yaratanı gördüğü için yaratılmışı hoş görmektir!.
905- Zeki insan, ateist olur; akıllı insan, "ALLAH"a imân eder!."Bühl" ise tanrısıyladır!.
906- Sırrını söyleme dostuna, söyler dostuna; dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna..
907- Soru sormayan beyin için, "ALLAH"a giden yol kapalıdır!
908- Sorgulamayan beynin mekânı ağıldır.
909- Gerçek Huviyetini bilirseniz kesinlikle kimseyi suçlayamazsınız!.
910- Çözemediğin düşünsel sorununun yanında mutlaka “GÖRE” vardır!.
911- “GÖRE”n varsa, “tâhir” olamazsın!.
912- Şirk, “göre” kalktığında biter; “hiçlik” başlar!.
913- Uyanan insanın “namaz” hâlinin adıdır “teheccüd”!.
914- Tasavvuf temeli olmayan Kur’ân tefsiri, ruhsuz ceset gibidir!.
915- “Abdest” şirk oluşturan düşüncelerden arınmaktır!.
916- ALLAH’ın sistemi gereği, dün bugünde varolduğu gibi, yarın da bugünde gizlidir!.
917- Karşındaki insanı dünü ile değil; o anki hâli ile görüp sevebilmektir marifet!.
918- İsim, müsemma değildir; isim ile içeriğin birbirinden apayrı şeyler olduğunu fark et!.
919- Tasavvuf, Kur’ânı anlama ilmidir!
920- Avâm, sûrete ve olayların o andaki görünüşüne göre hüküm verendir!.
921- Baktığın kişinin sîretini görüyorsan havassın..
922- Verilmiş nimeti değerlendirmek, fazlasını getirir!
923- Erkek hikmetle, kadın kudretle yaratılmıştır!.
924- Kişiyi konuşturan karşısındakinin kemâlidir..
925- Bir başkasına kızan, gerçekte kendi basîretsizliğine kızmaktadır!.
926- Hayatın, hayâl desteği; sükûtu hayâl ise gerçeğidir!.
927- Karşılaştığın sükûtu hayâller, ALLAH sistem ve düzeninin gerçekleridir!...Sistemi öğrenmeyişinin faturasıdır!.
928- Hayâllerle ördüğün kozanın dışındaki gerçekleri araştırmazsan, bil ki yarın seni pek çok sükûtu hayâl beklemekte!..
929- Nankörlüğü kime yaptığının idrâkında olmayanlar bir gün bunu pek acı bir şekilde öğreneceklerdir; ki artık telâfisi de mümkün olmayacaktır!.
930- Tüm cehenneminin ateşini söndürecek olan tek şey takdire rızadır!.
931- İsyan etme; hikmetini görmeyi bekle!.
932- Aptallar arasında en az aptal olan, akıllı demek değildir!..Aptallar arasında en az aptal olan, akıllı kabul edilse bile!.
933- Cahiller arasında cehaleti en az olan; âlim kabul edilse bile!..Ârif değildir bana göre.
934- Taklitçiler arasında taklidi enaz olan, hakikati biliyor sanılsa da muhakkik değildir!.
935- Tahkiki imânı olmayan müslüman; erkek elbisesi giymiş kadın gibidir.
936- Liyâkattan, bahseden müşriktir.
937- Tenzihte haddin aşılması şirk; teşbihte haddin aşılması KÜFÜRDÜR!.
938- İnsan düşünce boyutunda yaşayan varlıktır.Hayvan ise üç boyutlu dünyada yaşayan varlıktır.
939- Tanrı yokmuş gibi düşün, varmış gibi yaşa; Asla "ALLAH"tan gafil olma.
940- Beyin düşünerek öğrenir ruhsa defalarca tatbik ederek öğrenir!.
941- Nüzül; Bâtından zâhire çıkıştır...Uruç; Zâhirden bâtına geçiştir.
942- Akıl durursa beden hareket eder , zekâ çalışır!.
943- Akıl derin tefekküre yöneldiğinde, beden zaruretsiz eylemlerden uzaklaşır.
944- Göz odur ki, insanı hidâyete erdire!...
945- İnsanı dalâlete sürükleyen gözün kullanıcısı İblis'tir!...
946- Bir insan ihtiyacını karşılayacak çok hayvan bulabilir; ama bir insanın, düşüncelerini paylaşacağı bir insana ihtiyacı vardır.
947- ALLAH’ın ahlâkıyla ahlâklanmak fevkalâde zordur; bundan da daha zor olanı, beşerin arasında gereklerine uyarak yaşayabilmektir.
948- Olan şey değil, algıladığın şey önemlidir.
949- Rızık, senin yaradılış amacına göre, sana takdir edilenlerdir.
950- Sana takdir edilen kadarıyla, değerlendirebilirsin.
951- Dünyadan ayrıldığın anda yaradılış amacına ulaşmışsındır.
952- İslâm dinini anlayıp kabul eden, idrak eden kişi muhakkiktir. Anlamadan, kabul ettiğini iddia eden ise mukallit!.
953- İslâm dini ALLAH’ın yaratmış olduğu sistem ve düzendir.
954- "Baldaki şifaya inanıyorum demek", balı yiyorum demek değildir!. Balı yiyen, şifâsına erer... Ya kavanozu yalayan...?
955- İmân fiille bütünlenir; fiille bütünleşmemiş imân, imân değildir, lâftır-lakırtıdır!..Leyleğinki gibi!..
956- Ahmağa nasihat gereksizdir!.Anlamadığını anlayamayandan kaç!.
957- Nasihat akıllı içindir.
958- İkân, ihlas "OKU"makla başlar.
959- Zaman kafası çalışana yetmez; Kafası çalışmayana geçmek bilmez.
960- Büyük sükûtu hayâller, gerçekçi olmayan hayâllerle gelir.
961- İhlâs "OKU"madan, "ALLAH" adıyla işaret olunanı bulamazsın!
962- İhlas ârifibillahın aynasıdır..Ârifibillah orada hakikatini seyreder.
963- Aptal insan, değiştiremeyeceği anın sıkıntıları içinde boğulur; Akıllı adamda, değiştiremeyeceği sıkıntılı anı keyfe dönüştürür.
964- İkan; gördüğünün gereğini yaşamaktır, imândan sonra gelir. İman görmediğine inanmaktır.
965- İnsanlara; hayâllerinde yarattıkları değerlere tapınmak; "ALLAH"a kulluk etmek zorunda olduklarını fark etmek ve itiraf etmekten çok çok daha kolay geliyor..Sonucu çok acı olsa bile!.
966- Teslimin yolu ALLAH’ı bilmekten geçer.
967- "Ene", cehennem için yaratılmıştır.
968- ALLAH’a imân ve teslimiyet dışında hiçbir şey cehennem ateşini söndüremez.
969- Cehennem için, insanSI; cennet için de insan yaratılmıştır!..
970- Enfüsi cehennemin odunu şartlanmalar ve tabiatındır..
971- Yarattığın tanrına tapınmaktan kurtulup ALLAH'a imân etmedikçe cehennemin içinden ve dışından, seni kuşatıp yakmakta devam edecektir.
972- Cehennemde insan kalmayacaktır!.
973- Şikayet benliktendir. Gafletin sonucudur.
974- Dedikodu için yaratıldıysan, meskeninde cehennemdir...
975- ALLAH ahlâkıyla ahlâklandıysan, kâinatı da "ALLAH" gibi değerlendir.
976- Nankörler yaratılmasaydı şükredenlerin değeri olmazdı.
977- "ALLAH" ismiyle işâret edilen?..
978- "O" Basarla değil basiretle görülür; çünkü Basîr odur...
979- Seyahatten amaç ALLAH’ın ahlakını öğrenmektir!.
980- Tefekkürsüz bakan göz insan gözü değildir.
981- Ardından konuşanı araştır, acaba hangi çıkarı zedelenmiş?...
982- Maddî yada manevî çıkarı için yanında olan, o menfaati kesildiği anda karşında olacak ve seni arkandan vurmaya çalışacaktır... Buna hazır ol.
983- ALLAH’a yönelmene sebep olan şeylerin pek çoğu benliğine şer gibi gelirse de, erersen anlarsın ki onlar hep hayırdır.
984- Kıyamette ana-baba evlattan, koca karısından kaçacaksa. Kur'âna göre; cennette herkes aynı yaşta olacaksa; dünya yaşamı gerçekte yalnızca saniyeyle tanımlanırsa, bundan ne çıkar?...
985- Her ne ki üzerinde düşünebiliyorsun, o yaratılmıştır.
986- Eski kozalılar, dünya merkezli düşünüyorlardı evreni; Şimdikiler de insan merkezli düşünüyorlar!.
987- Müslümanlar, tek tanrıya inanıyorlardı..Onlara, "ALLAH" adıyla işaret edileni anlatmaya çalıştım..Anlattıklarımla, "tanrı"larını "update" ettiler!.
988- Seyri afâki küfrü kaldırır, seyri enfüsî şirki kaldırır; bu ikisini tamamlamayan şirkle küfür arasında bocalar durur.
989- Bizim nazarımızda, cennetlik olan bühl ehli, kaybedilmiş cehennem ehli gibidir.
990- Beşeri zaafların kemalât olduğunu fark edemeyenin ilimden mahrumiyeti mukadderdir.
991- Bühl'ün korkusu dünyayı kaçırmak; Ârifin korkusu irfanını sınırlamaktır.
992- Bühl kaybettiklerinin farkında olmayandır.
993- Ârifin irfânı kaybettiklerini de fark ettirir, telâfisi içinde çalışma yaptırır.
994- "ALLAH"ın zikriyle bilinç tatmin olur.
995- Ahmağa zulmetmek istemiyorsan, onlara irfândan söz etme!.
996- Zâlim nefsinin hakikatini bilmeyendir.
997- Zâlime yardımcı olan zulmüne ortak olur.
998- Zâlime yardımcı olmak ; kişinin "ALLAH"tan perdelenmesi için yeterli olan günahtır.
999- Zikir "ALLAH"ın kulunu seyri; fikirse kulun "ALLAH"a bakışıdır!.
1000- Taklidin tahkike dönmesi, taklidin kullanılmasıyla mümkün değildir.
1001- Eleştirenlerden misin; yoksa üretenlerden mi?
1002- Afâki seyr, enfüsî seyre basamak olsun içindir!...
1003- Özünde bulamadıkça, gâfilsin!..
1004- Yaratılmışları, yaratan gibi değerlendiremiyorsan; henüz kendini tanımadığına hüküm verebilirsin!
1005- "ALLAH", insanın nimetlerinden mahrum kalmasını dilemişse, onun üzerine gurur elbisesini giydirir!.
1006- Akan çeşmeyi bırakıp gidenin, susuzluktan yakınması kendini aldatmaktan başka bir şey değildir.
1007- Ulaşacağın cennet, aklına yön vereninki kadardır!..Bu eşin de olabilir, bir ârif de!..Kılavuzun kim ise, sonucunu yaşayacaksın!
1008 - İYİLİĞE GÜCÜN YETMEZSE KÖTÜLÜK YAPMA
1009 - HEDEFİN YILDIZLAR OLMALI Kİ AĞACIN TEPESİNE ÇIKABİLESİN
1010 - HA BİR SARAY HA DAĞ BAŞI SONUMUZ BİR MEZAR TAŞI
1011 - BUGÜNÜ DÜŞÜNÜRÜM DÜN GEÇTİ YARIN VAR MI, GENÇLİĞE DE GÜVENMEM ÖLEN HEP İHTİYAR MI
1012 - NE MUTLU KONUŞMASI ZİKİR, SÜKUTU TEFEKKÜR VE NAZARI İBRET OLAN KİMSELERE
1013 - GÜNEŞİ TAKİP EDEN KARANLIKTA KALMAZ
1014 - SEN IŞIĞI ÖNÜNE AL VE YÜRÜ GÖLGEN ARKANDAN İSTER GELSİN İSTER GELMESİN
1015 - YA RABBİ! SANA HAMD EDEBİLDİĞİM İÇİN DE HAMD EDERİM
1016 - İNANDIĞINIZ GİBİ YAŞAMAZSANIZ YAŞADIĞINIZ GİBİ İNANIRSINIZ
1017 - KEREM TAKVADA, ŞEREF TEVAZUDA, ZENGİNLİK HAKKI İYİ TANIMAKTADIR
1018- TERBİYENİN SIRRI ÇOCUĞA SAYGI İLE BAŞLAR
1019 - HAYATIN NE KADAR KISA OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN İNSAN ÇOK YAŞAMALI
1020 - EY HAYAT! ÖLÜME ŞÜKRET, SENİ ONUN İÇİN SEVİYORUM
1021 - İLİM ÖĞRENİP DE AMEL ETMEYEN BİR KİMSE ÇİFT SÜRÜP DE TOHUM EKMEYENE BENZER
1022 - HER İNSAN SEÇTİĞİ YOLDA YÜRÜR: KENDİ SONUNA YA DA KENDİ SONSUZLUĞUNA
[/b]

Çevrimdışı must

  • *****
  • Cinsiyet: Bay
1000(BİN)İ AŞKIN GÜZEL SÖZ
« Yanıtla #2 : 28 Nisan 2007, 16:42:56 »

çok sağol kanka